Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2008:22

beslutade den 24 november 2008.

Dessa föreskrifter har upphävts genom SKVFS 2008:24.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2008. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:12) om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).