Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2007:12

beslutade den 25 juni 2007.

Dessa föreskrifter har upphävts genom SKVFS 2008:22.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2007. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:20) om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).