Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Datum: 2014-04-28

Dnr/målnr/löpnr: S2013/9032/PBB

Skatteverket har inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Antas förslaget om en enhetlig begravningsavgiftssats så kommer Skatteverkets utvecklingskostnader att uppgå till cirka 420 000 kronor.

Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit överdirektören Helena Dyrssen, rättschefen Inga-Lill Askersjö, enhetschefen Stina Ögren och den rättslige experten Per Skogh, föredragande.