2023-11-29 OECD Model Reporting Rules for Digital Platforms
2023-10-26 OECD Agreed administrative guidance for the pillar two globe rules february 2023
2023-11-17 Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – GloBE Information Return (Pillar Two)
2023-04-25 SSA Social Security Administration (Amerikanska socialförsäkringsförvaltningen)
2023-02-08 RSFS 2003:25 i arkivet för Rättslig vägledning
2023-12-01 Guidance on Country-by-Country Reporting: BEPS Action 13
2023-10-19 RA-MS 2019:29 Riksarkivets beslut om gallring i Polismyndigheternas arkiv
2023-10-19 RA-MS 2011:33 Riksarkivets föreskrifter om bevarande och gallring hos Skatteverket
2023-01-10 EU-guidelines 101st meeting 20 October 2014_828
2023-01-01 Register över skatteverkets föreskrifter den 1 januari 2023
2023-11-09 FKFS 2023:11 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning vid tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Filippinierna
2023-10-19 RA-MS 2018:29 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2011:33) om bevarande och gallring hos Skatteverket
2023-11-09 FKFS 2023:10 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning vid tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan
2023-11-09 FKFS 2023:12 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning
2023-10-16 EU-guidelines outside meeting 6 September 2023 DOCUMENT B_1068
2023-01-11 OECD common reporting standard - Further guidance
2023-05-30 Giva Sveriges webbplats
2023-04-17 EU:s sanktionskarta
2023-11-09 FKFS 2023:7 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
2023-05-08 EU-guidelines 98th meeting 18 march 2013_770
2023-10-26 OECD Administrative guidance global anti-base erosion rules pillar two july 2023
2023-11-09 FKFS 2023:8 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning vid tillämpning av konventionen mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet
2023-04-21 EU-guidelines 120 meeting 28 March 2022_1045
2023-11-09 FKFS 2023:6 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea;
2023-03-06 TIN:s webbkontroll (TIN on the web, Europeiska kommissionen)
2023-11-09 FKFS 2023:9 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning vid tillämpning av konventionen mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet
2023-03-06 Validering av momsregistreringsnummer (Vies on the web, Europeiska kommissionen)
2023-11-22 OECD Safe harbour and penalty relief 2022
2023-09-15 Ansök om allmänt råd på skatteverket.se
2023-06-12 Sammanställning av nybilspriser
2023-10-19 RA-MS 2021:31 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2018:28) om gallring i äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheterna hos Skatteverket
2023-05-16 EU-guidelines 54th meeting 16-18 february 1998_881
2023-10-19 RA-MS 2018:28 Riksarkivets föreskrifter om gallring i äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheterna hos Skatteverket
2023-01-10 EU-guidelines 102nd meeting 30 March 2015_858
2023-10-20 Ansökan om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
2023-04-17 Promemoria - Förslag till förordningen om elstöd till företag
2023-10-26 OECD Global anti-base erosion model rules pillar two commentary 2022
2023-10-26 OECD Global Anti-base erosion model rules 2021
2023-04-17 Utrikesdepartementets webbplats om sanktioner
2023-03-10 Information för företag med anledning av situationen i Ukraina (skatteverket.se)
2023-01-02 Broschyr 424
2023-01-01 Register över Skatteverkets gällande allmänna råd den 1 januari 2023
2023-09-15 Aktiehistorik på skatteverket.se