Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2014:16

beslutade den 17 november 2014.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2015.