Skatteverket får besluta om föreskrifter enligt särskilda bemyndiganden. Föreskrifterna är liksom lagar och förordningar bindande. De kungörs i Skatteverkets författningssamling (SKVFS). De publiceras här när de har beslutats men är inte gällande förrän de har kommit ut från trycket. Det kan förekomma fel i författningstexterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Här finns alla föreskrifter som har gällt 2012 eller senare.

Register över Skatteverkets gällande föreskrifter

SKVFS 2014:8 Skatteverkets föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister;
SKVFS 2014:9 Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister;
SKVFS 2014:6 Skatteverkets föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror förstörs;
SKVFS 2014:7 Skatteverkets föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi
SKVFS 2014:4 Skatteverkets föreskrifterom allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2015;
SKVFS 2014:5 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2014;
SKVFS 2014:2 Skatteverkets föreskrifter om indelning i avgasklasser vid beräkning av vägavgift;
SKVFS 2014:26 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2015;
SKVFS 2014:3 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid allmän fastighetstaxering 2015;
SKVFS 2014:27 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2015;
SKVFS 2014:1 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2013;
SKVFS 2014:20 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk;
SKVFS 2014:21 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel;
SKVFS 2014:22 Skatteverkets föreskrifter om begäran om utbetalning för hushållsarbete
SKVFS 2014:23 Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2015;
SKVFS 2014:24 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2015;
SKVFS 2014:25 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2015;
SKVFS 2014:15 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister;
SKVFS 2014:16 Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2015;
SKVFS 2014:17 Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2015;
SKVFS 2014:18 Skatteverkets föreskrifter om undantag under år 2015 för försäljning som registreras i terminalsystem;
SKVFS 2014:19 Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2015 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2014:10 Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister;
SKVFS 2014:11 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:15) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2014 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2014:12 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2016 års förenklade fastighetstaxering av hyreshusenheter och ägarlägenheter
SKVFS 2014:13 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:15) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2014 vid värdering av bilförmån
SKVFS 2014:14 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:8) om kontrollsystem till kassaregister;