Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 131 418704-14/111

The High Court of Ireland Judgement 2005-03-08 ; [2005] IEHC 67

SAKEN

En engelsk skattemyndighet (Customs & Excise) ansökte i Irland att ett irländsk bolag (Cedarlease Limited) skulle försättas i konkurs (winding up by the court) p.g.a. obetald moms. Bolaget försattes i konkurs.

SKATTEVERKETS KOMMENTARER

Enligt ingressen nr 21 och art. 39 i Insolvensförordningen har varje borgenär – även skattemyndigheter och socialförsäkringsorgan – rätt att skriftligen anmäla sina fordringar i insolvensförfaranden. Detta kan resp. myndighet göra själv i en annan stat. Myndigheten är därför inte hänvisad att begära handräckning av myndighet i den stat förfarandet pågår. Som ett utflöde av detta får skattemyndigheter och socialförsäkringsorgan även ha rätt att ansöka om att ett insolvensförfarande ska inledas i en annan stat.

Skatteverket får därför anses ha rätt att ansöka om att ett insolvensförfarande ska inledas i en annan stat inom EU (utom Danmark). 

LAGRUM

Ingressen nr 21 till och art. 39 i EU:s Insolvensförordning