Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning. Under fliken Alla år visas samtliga rättsfallskommentarer och under respektive årsflik visas de rättsfallskommentarer som är tillämpliga för det året.

2005-04-14 Förbjudet lån
2001-04-27 Minskning av beskattningsunderlaget vid bonus
2004-02-09 Mervärdesskatt vid varuomsättning till annat EG-land
1996-05-24 Nedsättning av årsavgift till bostadsrättsförening på grund av att högre insats betalas
2005-03-21 Konkursansökan - fråga om presumtionsverkan för utredningsrapport
2004-11-15 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 25/04 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 15 november 2004
2003-02-13 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 13/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 13 februari 2003
2002-09-17 Uppskovsavdrag vid byte av bostad när ersättningsbostaden förvärvas genom s.k. partiell bodelning
2003-08-19 Konkursansökan – åberopande av ny skuld
2000-04-17 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 15/00 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 17 april 2000
2003-05-30 Insolvensförordningen – finskt bolag med COMI i Sverige
2005-07-04 CFC-regler, internationell rederiverksamhet
2001-11-21 Skattepliktig omsättning och avdragsförbudet stadigvarande bostad
2003-10-22 Konkursansökan och fråga om presumtionsverkan för utredningsrapport
1996-04-02 Rättegångskostnader vid återkallelse av konkursansökan
2002-03-26 Avdragsbegränsning för ingående skatt vid förvärv av personbil
2001-03-05 Bidrag; varken omsättning eller avdragsbegränsning
2001-02-21 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 27/01 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 21 februari 2001
2002-10-14 Beskattning av personaloptioner - villkorsändring - förlängning av utnyttjandeperioden vid anställningens upphörande
1995-03-24 Ombildning av ett bostadsaktiebolag till en bostadsrättsförening
1999-05-21 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 20/99 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 21 maj 1999
2001-09-27 Spel på s.k. enarmade banditer
1975-12-30 Fordonsskatt är massafordran
2003-10-28 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 34/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 28 oktober 2003
2004-12-22 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 28/04 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 22 december 2004
2005-12-19 Omstrukturering mellan besparingsskogar
1999-09-29 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 35/99 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 29 september 1999
2000-05-11 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 19/00 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 11 maj 2000
1997-09-29 Fråga om tillskott till eget aktiebolag av fordran på närstående till aktieägaren ger upphov till ett förbjudet lån
2003-06-25 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 23/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 25 juni 2003
2004-10-18 Konkursansökan - rättegångskostnader efter upphävd konkurs
2002-10-31 Konkursansökan - fråga om presumtionsverkan för utredningsrapport
2002-11-01 Konkursansökan - fråga om presumtionsverkan av utredningsrapport
2003-06-26 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 24/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 26 juni 2003
2001-10-09 Rytmik- och dansträning
2004-06-21 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 18/04 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 21 juni 2004
2004-11-22 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 28/04 (utdrag), Regeringsrättens dom den 22 november 2004
2001-01-05 Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt som hänför sig till förhyrning av personbilar?
2004-06-15 Uthyrning av elevbostäder
2005-02-03 EU:s insolvensförordning – fråga om ett utländskt bolag haft sina huvudsakliga intressen (COMI) i Sverige
2005-11-02 Konkursansökan och bevisning om obestånd
2004-10-13 Konkursansökan - rättegångskostnader efter upphävd konkurs
2005-09-19 Undantagande av handlingar från revision enligt 3 kap. 13 § taxeringslagen
2004-10-07 Pensionsavdrag
2005-06-29 Verksamhetsgren vid underprisöverlåtelse
1998-06-29 SRN:s förhandsbesked den 16 juni 1998, Avyttring av fastighet
1999-11-16 Uthyrning av fastighet till kommun
2003-05-26 Koncernbidrag lämnat från utländskt bolag
1998-06-15 Skattskyldighet för uthyrning av möblerade lägenheter
2004-06-24 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 20/04 (utdrag), SRN 24 juni 2004
1999-10-12 Skattskyldighet för AB som var delägare i ett kommanditbolag
2001-06-13 Fråga om en s.k. besparingsskog kan ta emot skattefri utdelning från ett aktiebolag
2003-10-23 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 32/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 23 oktober 2003
2005-06-23 Omsättning
2004-01-01 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 20/04, SRN:s förhandsbesked den 24 juni 2004
2004-11-23 Överlåtelse under uppförandeskede
2005-05-16 Enkelt bolag, lotteriverksamhet
2004-03-23 Skattskyldighet till mervärdesskatt för ideell förening
1999-02-16 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 8/99 (utdrag), SRNs förhandsbesked den 16 februari 1999
1997-03-26 Tillämpning av lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad
2001-04-03 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 10/01 (utdrag), Regeringsrättens dom den 3 april 2001
1999-11-10 Riksskatteverkets rättfallsprotokoll 39/99 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 10 november 1999
2001-12-14 Företags tillhandahållande av s.k. returenheter inom dagligvaruhandeln
2000-09-07 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 29/00 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 7 september 2000
2005-06-10 Premier för ansvarsförsäkring för verkställande direktörer och styrelseledamöter
1999-06-18 Hotellcheckar, tillämplig skattesats
2002-05-07 Fråga om överföring av medel till medlemsförbund utgör skattepliktig omsättning
1988-09-14 Utredningsrapportens betydelse då den endast hänvisar till en tidigare tillgångsundersökning
2000-05-26 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 24/00 (utdrag), SRNs förhandsbesked den 26 maj 2000
2000-10-04 Uthyrning sommarstuga
2005-03-08 Insolvensförordningen - en skattemyndighet har ansökt om konkurs i annan stat
1999-11-22 SRN:s förhandsbesked den 22 november 1999, Underprislagen är tillämplig vid överlåtelse av byggmästarsmittade fastigheter (omsättningstillgångar) genom gåva. Inkomstbeskattning för mellanskillnaden mellan vederlag och skattemässigt värde.