Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete, Socialavgifter

Löpnr: SKVFS 2014:17

beslutade den 24 november 2014.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2015.