Områden: Inkomstskatt (Pensioner, Tjänst)

Dnr: 2712-2713-11

Nytt: 2019-04-03

Detta rättsfallsreferat med kommentar är ersatt av rättsfallskommentar HFD, mål nr 1071—1072-14 - Beskattning av pension på grund av tidigare tjänst hos internationella valutafonden, 2016-05-26, dnr 131 242133-16/111.

Kammarrätten i Sundsvall anser att ersättning från Staff Retirement Plan of the International Monetary Fund, Internationella valutafonden, (IMF) ska anses utgå på grund av kapitalförsäkring och att den på den grunden är skattefri.

Kommentar:

Skatteverket delar inte Kammarrättens uppfattning utan anser att ersättningen utgår på grund av tidigare tjänst på annat sätt än genom försäkring och att den därmed är skattepliktig.

Skatteverket har överklagat domen.