Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete, Socialavgifter

Löpnr: SKVFS 2014:11

beslutade den 9 juni 2014.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 juni 2014 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2014.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2013:15.