Områden: Bokföring & redovisning

Löpnr: SKV A 2005:30

Nytt: 2019-06-17

Detta allmänna råd ska inte längre tillämpas, se SKV A 2019:11.