Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2014:27

beslutade den 11 december 2014.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015 och tillämpas för beskattningsåret 2015.