Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2014:20

beslutade den 15 december 2014.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015 och tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2014.