Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Löpnr: SKV A 2015:5

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 april 2015 och ersätter Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2002:18) om beskattning av bränslen enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi.