Här beskrivs de civil- och skatterättsliga regler som rör ett handelsbolag och dess delägare.