Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2015-08-05

Dnr: 131 423817-15/111

Ställningstagandet om tillämplig skattesats vid paketförsäljningar daterat 1999-12-07, dnr 10933-99/120, upphör att gälla.

Med anledning av Skatteverkets ställningstagande ”Ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt” från 2015-05-18, dnr 131 283125-15/111, kan ställningstagandet om tillämplig skattesats vid paketförsäljningar upphöra att gälla.