Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2015:5

beslutade den 24 augusti 2015.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2015 och tillämpas vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2016.