Skatteverket får besluta om föreskrifter enligt särskilda bemyndiganden. Föreskrifterna är liksom lagar och förordningar bindande. De kungörs i Skatteverkets författningssamling (SKVFS). De publiceras här när de har beslutats men är inte gällande förrän de har kommit ut från trycket. Det kan förekomma fel i författningstexterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Här finns alla föreskrifter som har gällt 2012 eller senare.

Register över Skatteverkets gällande föreskrifter

SKVFS 2015:9 Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift;
SKVFS 2015:7 Skatteverkets föreskrifter om identifikationsnummer för en byggarbetsplats;
SKVFS 2015:8 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2017 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter;
SKVFS 2015:5 Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2016;
SKVFS 2015:6 Skatteverkets föreskrifter om personalliggare
SKVFS 2015:3 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:19) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2015 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2015:4 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av hyreshusenheter och ägarlägenhetsenheter vid 2016 års förenklade fastighetstaxering;
SKVFS 2015:1 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:5) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2014;
SKVFS 2015:16 Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2016;
SKVFS 2015:2 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2015;
SKVFS 2015:17 Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2016;
SKVFS 2015:18 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2016;
SKVFS 2015:19 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2016;
SKVFS 2015:20 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2016;
SKVFS 2015:10 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (2011:22) om beräkning av betalningsmottagares utgifter i arbetet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivar­avgifter och skatteavdrag fr.o.m. beskattningsåret 2012
SKVFS 2015:21 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2016;
SKVFS 2015:11 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:19) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2015 vid värdering av bilförmån
SKVFS 2015:22 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel;
SKVFS 2015:12 Skatteverkets föreskrifter om undantag under åren 2016 och 2017 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser vissa lotterier enligt lotterilagen;
SKVFS 2015:23 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk;
SKVFS 2015:13 Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2016;
SKVFS 2015:14 Skatteverkets föreskrifter om undantag under år 2016 för försäljning som registreras i terminalsystem;
SKVFS 2015:15 Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2016 vid värdering av bilförmån;