beslutade den 31 augusti 2015.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016.