Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2015:13

beslutade den 23 november 2015.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2016.