Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2015:16

beslutade den beslutade den 30 november 2015.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas vid beräkningen av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattnings­året 2016.