Områden: Skattetillägg & andra sanktionsavgifter (Kontrollavgift)

Löpnr: SKVFS 2015:12

beslutade den beslutade den 30 november 2015.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016.