beslutade den 4 december 2015.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas för beskattningsåret 2016.