Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2015:15

beslutade den 14 december 2015.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2017:3.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2016.