Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Löpnr: SKVFS 2015:22

beslutade den 21 december 2015.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2015.