Områden: Inkomstskatt

Datum: 2016-01-07

Dnr: 131 680812-15/111

Ställningstagandet Avdrag för arbetsresor för handikappade m.fl. daterat 2008-12-12, dnr 131 704346-08/111, ska inte längre tillämpas.

I ställningstagandet har Skatteverket tagit ställning till hur avdraget ska beräknas för de personer som på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder tvingas använda egen bil för resor till och från arbetet. Numera framgår Skatteverkets inställning i Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016, SKV A 2015:25. Ställningstagandet ska därför inte längre tillämpas.