Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Löpnr: SKV A 2016:1

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsår som påbörjats under år 2016.