OBS! Det finns en senare version.

1 § För Skatteverkets handläggning av en ansökan om registrering enligt 16 kap. 2 § äktenskapsbalken tas en avgift om 275 kronor ut. Avgiften ska betalas när ansökan ges in.

2 § När Skatteverket har registrerat en handling, ska handlingen förses med ett bevis om registreringen och därefter återlämnas till ingivaren.