Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2016-01-20

Dnr: 131 26716-16/111

Ställningstagandet ”Omsättningsland vid klinisk läkemedelsprövning” daterat 2009-12-07, dnr 131 758723-09/111, ska inte längre tillämpas.

Med hänsyn till rättsutvecklingen och ställningstagandet ”Ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt” daterat 2015-05-18, dnr 131 283125-15/111 är innehållet i ställningstagandet inte längre aktuellt. Ställningstagandet om omsättningsland vid klinisk läkemedelsprövning från 2009 ska därför inte längre tillämpas. De tjänster som behandlas i nämnt ställningstagande tillhandahålls alltid till beskattningsbara personer varför huvudregeln rörande omsättningsland ska tillämpas.