Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2016-01-28

Dnr: 131 7708-16/111

Ställningstagandet ”Undantag från skatteplikt vid försäljning av varor till andra EU-länder, mervärdesskatt”, daterat 2013-03-01, dnr 131 139907-13/111, ska inte längre tillämpas.

Från och med den 1 januari 2016 har bestämmelsen om undantag från skatteplikt i 3 kap. 30 a § mervärdesskattelagen (1994:200) ändrats. Med anledning av detta ska ställningstagandet från 2013-03-01 inte längre tillämpas.