Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2016-01-20

Dnr: 131 26976-16/111

Följande ställningstaganden ska inte längre tillämpas. Med hänsyn till rättsutvecklingen är innehållet i följande ställningstaganden antingen inte längre aktuellt eller så har de ersatts av texter i Rättslig vägledning.

 • 1994-03-07, dnr 24597-93/900, Beträffande beredskapslån i mervärdesskattehänseende
 • 1996-01-16, dnr 8729-95/901, Mervärdesskatt vid uthyrning av sjöcontainers
 • 1197-11-06, dnr 4862-97/901, Droite de suite
 • 1998-05-08, dnr 2476-98/910, Brevsvar avseende överlåtelse av fordran och indrivningstjänst
 • 1998-07-02, dnr 4721-98/901, Mässhakar, korkåpor och bårtecken
 • 1998-10-15, dnr 9115-98/900, Gruppregistrering enligt 6 a kap. mervärdesskattelagen (1994:200), ML
 • 1998-10-26, dnr 7547-98/901, Övergångsersättningar inom idrotten
 • 1998-11-09, dnr 8567-98/901, Tillämplig skattesats på gästhamnsavgifter
 • 1999-03-05, dnr 1266-99/100, Ingen marginalbeskattning enligt 9 b kap. ML av en egenproducerad deltjänst
 • 1999-04-12, dnr 3254-99/120, Moms på drickspengar
 • 1999-06-17, dnr 117-99/120, Arkivverksamhet
 • 1999-12-16, dnr 10940-99/120, Musik on-line
 • 1999-12-27, dnr 2546-99/120, Ersättning till återförsäljare vid emission av premieobligationer
 • 2000-01-19, dnr 531-00/110, Relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan
 • 2000-02-09, dnr 986-00/120, Skattesats vid utbetalning av royalty
 • 2000-02-16, dnr 1155-99/120, Refraktionsanpassningstjänster
 • 2000-04-11, dnr 7181-98/901, Angående Jack Vegas och mervärdesskatt
 • 2000-05-10, dnr 53063-00/120, Dentaltekniska produkter
 • 2000-06-21, dnr 3785-00/100, Pant avseende ny typ av returenheter
 • 2001-01-16, dnr 454-01/100, Skattesatser på personbefordran
 • 2001-11-20, dnr 11193-01/100, Mervärdesskatt och bidrag i vissa fall
 • 2002-01-30, dnr 1054-02/100, Biblioteksverksamhet
 • 2002-01-11, dnr 3655-01/120, Hantering av mervärdesskatt vid s.k. vidarefakturering m.m.
 • 2003-03-21, dnr 9920-01/120, Mervärdesskatt – transaktioner mellan huvudkontor och filial i skilda länder
 • 2002-04-04, dnr 3148-02/100, Kommuns tillhandahållande av sfi-undervisning
 • 2002-11-25, dnr 9715-02/100, Reparationstjänster på bilar från land utanför EG
 • 2004-03-22, dnr 130 4134-04/1152, Mervärdesskatt på varor och tjänster i samband med begravning
 • 2004-03-31, dnr 130 1402-04/1152, Mervärdesskatt på KULM-bidrag samt bidrag inom biodlingsområdet
 • 2004-04-26, dnr 130 322132-04/113, Övergångsproblem vid handel med de nya EU-länderna