Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2016:2

beslutade den 1 februari 2016.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 februari 2016 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid beskattningsåret 2015 och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt för beskattningsåret 2015.

Länk till den ändrade föreskriften SKVFS 2015:2.