Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Löpnr: SKVFS 2015:2

beslutade den 9 mars 2015.

Nytt: 2016-02-04

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2016:2.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2015 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid beskattningsåret 2015 och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt för beskattningsåret 2015.