Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2016-03-31

Dnr: 131 157642-16/111

1 Sammanfattning

Om en bank väljer att ta ut en avgift (negativ ränta) av en kund för dennes inlåningskonto anser Skatteverket att denna avgift inte är avdragsgill i inkomstslaget kapital.

2 Frågeställning och bakgrund

Reporäntan är den korta räntan som reglerar räntan mellan bankerna och Riksbanken. I samband med att Riksbanken har beslutat om en negativ reporänta har Skatteverket fått frågan om en avgift som banken tar ut (negativ ränta) av en kund för dennes inlåningskonto är avdragsgill som en ränteutgift eller på annat sätt, i inkomstslaget kapital?

3 Bedömning

En ränta är en ersättning för en kredit som låntagaren får betala till långivaren för att få låna dennes pengar. För att betecknas som ränta ska ersättningen beräknas utifrån kreditens storlek och lånetidens längd.

Om en kund får betala för att ha ett inlåningskonto anser Skatteverket att det inte kan ses som en ränteutgift. Det får istället ses som en avgift som banken tar ut för att tillhandahålla system och tjänster som hör ihop med kontot, oberoende om avgiften beräknas utifrån hur mycket pengar som förvaras på kontot och hur länge de förvaras där. Skatteverket anser att avgiften inte är en utgift för att förvärva eller bibehålla en inkomst. Den kan därför inte heller vara avdragsgill på någon annan grund i inkomstslaget kapital.