Utgåvan innehåller:

 • nya avsnitt inom området Internprissättning (Inkomstskatt/Näring)

 • ett nytt avsnitt om Särskilt kvalificerad beslutsfattare (Förvaltningsrätt & förfarande/Omprövning/Fastighetstaxering)
 • ett nytt avsnitt om Posttjänster och frimärken (Mervärdesskatt/Undantag från skatteplikt).

Förändringar

Förvaltningsrätt & förfarande

Nya sidor

 • Fastighetstaxering

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Grundläggande bestämmelser

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Fastighetstaxering

 • Särskilt kvalificerad beslutsfattare

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Fastighetstaxering

Borttagna sidor

 • Fastighetstaxering

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

Inkomstskatt

Uppdaterade sidor

 • Vad är internprissättning?

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning

 • Regelverk

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning

 • Den svenska korrigeringsregeln

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Regelverk

 • OECD:s modellavtal och riktlinjer (Transfer Pricing Guidelines)

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Regelverk

 • FN:s modellavtal och manual

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Regelverk

 • Prismetoder

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning

 • Fem prismetoder i OECD:s riktlinjer (kapitel II)

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Prismetoder

 • Marknadsprismetoden (CUP)

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Prismetoder

 • Återförsäljningsprismetoden (RPM)

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Prismetoder

 • Kostnadsplusmetoden (cost plus)

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Prismetoder

 • Nettomarginalmetoden (TNMM)

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Prismetoder

 • Vinstdelningsmetoden (PSM)

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Prismetoder

 • Prismetoder i svensk rättspraxis

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Prismetoder

 • Jämförbarhetsanalys

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning

 • Omstruktureringar

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning

 • Dokumentation

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning

 • Svenska regler om dokumentation

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Dokumentation

 • Vägledning om dokumentation i OECD:s riktlinjer (kapitel V)

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Dokumentation

 • EUTPD – en uppförandekod om dokumentation

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Dokumentation

 • Dubbelbeskattning

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning

 • Motsvarande inkomstjustering (corresponding adjustment)

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Dubbelbeskattning

 • Ömsesidig överenskommelse (mutual agreement procedure, MAP)

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Dubbelbeskattning

 • EU:s skiljemannakonvention

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Dubbelbeskattning

 • Bidrag och stöd till utländska koncernföretag

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning

Mervärdesskatt

Nya sidor