I denna utgåva är samtliga sidor uppdaterade och beskriver rättsläget för kalenderåret 2016.

Förändringar

Start

Uppdaterade sidor

Bokföring och redovisning

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Fastighetstaxering

Nya sidor

Uppdaterade sidor

 • Skatte- och avgiftsplikt

  Start / 2016 / Fastighetstaxering / Grunder och regler för samtliga taxeringsenhetstyper

 • Indelning av byggnader och mark

  Start / 2016 / Fastighetstaxering / Grunder och regler för samtliga taxeringsenhetstyper

 • Byggnadstyper

  Start / 2016 / Fastighetstaxering / Grunder och regler för samtliga taxeringsenhetstyper / Indelning av byggnader och mark

 • Taxeringsvärde

  Start / 2016 / Fastighetstaxering / Grunder och regler för samtliga taxeringsenhetstyper

 • Värderingsmodell

  Start / 2016 / Fastighetstaxering / Småhus

 • Värderingsenhet

  Start / 2016 / Fastighetstaxering / Småhus

 • Hyreshus och ägarlägenhet

  Start / 2016 / Fastighetstaxering / Hyreshus och ägarlägenheter / Riktvärde

 • Tomtmark

  Start / 2016 / Fastighetstaxering / Hyreshus och ägarlägenheter / Riktvärde

 • Produktiv skogsmark

  Start / 2016 / Fastighetstaxering / Lantbruk / Värdefaktorer och riktvärde

 • Storlekskorrektion

  Start / 2016 / Fastighetstaxering / Lantbruk

Folkbokföring

Uppdaterade sidor

Förvaltningsrätt & förfarande

Nya sidor

 • Formkrav

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Identifiering av rapporteringspliktiga konton

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA

 • Gemensamma bestämmelser vid granskning av konton

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA / Identifiering av rapporteringspliktiga konton

 • Granskning av fysiska personers konton

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA / Identifiering av rapporteringspliktiga konton

 • Granskning av enheters konto

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA / Identifiering av rapporteringspliktiga konton

 • Ombud för utländsk beskattningsbar person

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

 • Ombud för en generalrepresentation för ett utländskt skadeförsäkringsföretag

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

 • Representant för enkelt bolag eller partrederi

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

 • Representant för säljaren vid distansförsäljning (LTS, LAS och LSE) samt för utländsk företagare (RSL)

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

 • Skatterepresentant för utländsk försäkringsgivare

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

 • Mottagare som ingått socialavgiftsavtal

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

 • Huvudman för mervärdesskattegrupp

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

 • Internationell delgivning

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Delgivning

 • Äktenskapsregistret

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Äktenskapsregistret

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Äktenskapsregistret

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Personalliggare i byggbranschen

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare

 • Informationsutbyte med andra länder

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Behörighet att utbyta information

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder

 • Sekretess och andra användningsbegränsningar

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder

 • Lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder

 • Var finns stöd för informationsutbyte?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder

 • EU-förordningen om punktskatter

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • EU-förordningen om mervärdesskatt

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • EU-direktivet om handräckning i skatteärenden

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • Europaråds- och OECD-konventionen

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • Det nordiska handräckningsavtalet

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • Skatteavtal

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • Bilaterala informationsutbytesavtal

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • Brottsanmälan

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

Uppdaterade sidor

 • Statsförvaltningens grunder

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Det statliga förvaltningssystemet

 • Grundlagarna och riksdagsordningen

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Det statliga förvaltningssystemet

 • Regeringen och Regeringskansliet

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Det statliga förvaltningssystemet

 • Rättsskipning och förvaltning

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Det statliga förvaltningssystemet

 • Justitiekanslern och justitieombudsmannen

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Det statliga förvaltningssystemet

 • Myndighetsförordningen

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Det statliga förvaltningssystemet

 • Tillhandahållande av beslut och andra handlingar

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Det statliga förvaltningssystemet

 • Rättskällor och lagstiftningens hierarki

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Lagstiftning och rättskällor

 • Lagstiftningsarbetet

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Lagstiftning och rättskällor

 • Förordningar och myndighetsföreskrifter

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Lagstiftning och rättskällor

 • Förarbeten till lagstiftning

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Lagstiftning och rättskällor

 • Rättspraxis och doktrin

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Lagstiftning och rättskällor

 • Rättskällor inom EU-rätten

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / EU-rättens påverkan på svensk rätt

 • EU-konform tolkning och direkt effekt

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / EU-rättens påverkan på svensk rätt

 • EU-avgift samt ekonomiska påföljder av fördragsbrott

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / EU-rättens påverkan på svensk rätt

 • Förvaltningslagen och dess tillämpning

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • När används förvaltningslagen?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning

 • Myndigheternas serviceskyldighet

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning

 • Serviceskyldighetens omfattning

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning / Myndigheternas serviceskyldighet

 • Skyldigheten att svara

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning / Myndigheternas serviceskyldighet

 • Om du vänder dig till fel myndighet

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning / Myndigheternas serviceskyldighet

 • Myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning / Myndigheternas serviceskyldighet

 • Myndigheterna ska samverka

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning

 • Avgiftsförordningen

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • Tillämpningsområde

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Skatteförfarandelagens tillämpning

 • Övergångsbestämmelser

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Skatteförfarandelagens tillämpning

 • Proportionalitetsprincipen

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • Handläggning av ärenden

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande

 • Begreppet ärende i förvaltningslagen

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Vad är myndighetsutövning?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Partsbehörighet

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden / Partsbehörighet, rättslig handlingsförmåga och saklegitimation

 • Part och företrädare

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Vilka personer intar ställning som parter i ett ärende?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden / Part och företrädare

 • Behörig företrädare

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden / Part och företrädare

 • Tolk och översättning

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Ombud och biträde

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Allmänna krav på handläggningen av ärenden

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Att inleda ett ärende

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • När en handling räknas som inkommen till en myndighet och undertecknande av handling

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Jävsgrunderna i förvaltningslagen

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Att hämta in ett yttrande genom remiss

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Muntlig handläggning

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Anteckningsskyldighet

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Partsinsyn och kommunikation

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Viteslagen

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Registrering

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande

 • Vem ska registreras?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Anmälan för registrering

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Fastställt formulär

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Beslut om registrering

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Avregistrering

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Ansökan om anstånd

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter

 • Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter

 • Skattedeklaration

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter

 • Arbetsgivardeklaration

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Fastighetsdeklarationer m.m.

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Mervärdesskattedeklaration

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Vem ska lämna mervärdesskattedeklaration och vad ska den innehålla?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Mervärdesskattedeklaration

 • Redovisningsperiod för mervärdesskattedeklaration

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Mervärdesskattedeklaration

 • Ändring av redovisningsperiod

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Mervärdesskattedeklaration

 • Deklarationstidpunkt

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Mervärdesskattedeklaration

 • Vem ska lämna en punktskattedeklaration och vad ska den innehålla?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Punktskattedeklaration

 • Redovisningsperioder för punktskattedeklaration

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Punktskattedeklaration

 • Deklarationstidpunkt för en punktskattedeklaration

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Punktskattedeklaration

 • Tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Särskild skattedeklaration

 • Särskild inkomstskatt

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Särskild skattedeklaration

 • Särskild mervärdesskattedeklaration

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Särskild skattedeklaration

 • Uppgifter som har lämnats för någon annans räkning

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Inkomstdeklaration och uppgiftslämnande

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • När och var ska inkomstdeklaration lämnas?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och uppgiftslämnande

 • Juridiska personer

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och uppgiftslämnande / Vem ska lämna en inkomstdeklaration?

 • Generella bestämmelser

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och uppgiftslämnande / Vad ska en inkomstdeklaration innehålla?

 • Kontrolluppgifter

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Bestämmelser som gäller för alla kontrolluppgifter

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Syftet med kontrolluppgifter

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Bestämmelser som gäller för alla kontrolluppgifter

 • Hur ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Bestämmelser som gäller för alla kontrolluppgifter

 • Vilka uppgifter ska alla kontrolluppgifter innehålla?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Bestämmelser som gäller för alla kontrolluppgifter

 • När ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Bestämmelser som gäller för alla kontrolluppgifter

 • Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Bestämmelser som gäller för alla kontrolluppgifter

 • Tjänst

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Skyldigheten att lämna kontrolluppgift

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • Vilka kontrolluppgifter finns i inkomstslaget tjänst?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • Vilka uppgifter ska lämnas i kontrolluppgiften?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • Värdering av förmåner och ersättningar

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • Gemensamma regler

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital

 • Ränta och annan avkastning på fordringsrätter

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital

 • Ränteutgifter

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital

 • Avkastning på delägarrätter

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital

 • Avyttring av värdepappersfonder och specialfonder

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Avyttring

 • Aktier, konvertibler och obligationer m.m.

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Avyttring

 • Optioner, terminer och andra derivat

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Avyttring

 • Överföring till ett investeringssparkonto

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Avyttring

 • Investeringssparkonto

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Schablonintäkt

 • Värdepappersfonder och specialfonder

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Schablonintäkt

 • Betalningar till och från utlandet

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital

 • Gränsöverskridande verksamhet

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital

 • Näringsverksamhet

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Pensioner

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Pensionssparande

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Flytt och överlåtelse

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Avskattning

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Underlag för avkastningsskatt

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Förmedling av en utländsk försäkring

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Förbindelse att lämna kontrolluppgift

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Åtagande att lämna kontrolluppgift

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Vad är FATCA?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA

 • Vem ska lämna kontrolluppgift?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA

 • För vem ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA

 • För vilka finansiella konton ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA

 • Vad ska kontrolluppgiften innehålla och när ska den lämnas?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA

 • Elcertifikat och utsläppsrätter m.m.

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Mikroproduktion av förnybar el

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Periodisk sammanställning

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Vad som ska redovisas

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Periodisk sammanställning

 • Rapporteringsperiod

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Periodisk sammanställning

 • Redovisa kupongskatt

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Avstämningsbolag, värdepappersfonder och specialfonder

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Redovisa kupongskatt

 • Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande

 • Ett deklarationsombuds behörighet

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal / Deklarationsombud

 • Vem kan godkännas som deklarationsombud?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal / Deklarationsombud

 • Återkallelse av godkännande som deklarationsombud

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal / Deklarationsombud

 • Beslut

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande

 • Utformningen av beslut

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Myndigheternas skyldighet att motivera sina beslut

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Underrättelse om beslut

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Delgivningssätt

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Delgivning

 • Föredragning av ett ärende

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Olika former av beslut

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Omröstning och avvikande mening

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Bouppteckning

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Dispenser enligt bokföringslagen

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Fastighetstaxering

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Folkbokföring

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Identitetskort

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Kupongskatt

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Organisationsnummer

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Pensionsgrundande inkomst (PGI)

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Förankring hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen

 • Vad innebär förankring?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Förankring hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare

 • Vilka beslut ska förankras?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Förankring hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare

 • Skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen

 • Särskild inkomstskatt

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen

 • Beslut och besked om slutlig skatt

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen

 • Beslut om slutlig skatt

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Underlaget för slutlig skatt

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Avvikelser som avser mindre belopp

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Skatternas och avgifternas storlek

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Skattereduktion

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Hur vissa avgifter ska beräknas

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Skatt att betala eller få till godo

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Besked om slutlig skatt

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen

 • Förseningsavgift

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Beslut om särskilda avgifter

 • Beslut om skattetillägg vid oriktig uppgift och skönsbeskattning

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Beslut om särskilda avgifter / Skattetillägg

 • När skatteavdrag inte har gjorts

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Beslut om särskilda avgifter / Skattetillägg

 • Besluts verkställbarhet

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen

 • Skattereduktion för husarbete

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Trängselskatt och tilläggsavgift

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Vägavgift

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Vägtrafikskatt

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Omprövning

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande

 • Rättelse av skrivfel och liknande i myndigheternas beslut

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning

 • Omprövning av beslut

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning

 • Särskilt om olika ämnesområden

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning

 • Dispenser enligt bokföringslagen

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Bouppteckning

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Fastighetstaxering

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Folkbokföring

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Identitetskort

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Kupongskatt

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Organisationsnummer

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Pensionsgrundande inkomst (PGI)

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Grundläggande bestämmelser

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen

 • Särskilt kvalificerad beslutsfattare

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen

 • Hur man begär omprövning

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / På begäran av enskild

 • Tiden för att begära omprövning – huvudregeln

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / På begäran av enskild

 • Förlängd tid för omprövning

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / På begäran av enskild

 • Särskild omprövningstid för vissa beslut

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / På begäran av enskild

 • Om begäran lämnas till en domstol

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / På begäran av enskild

 • Omprövning till fördel

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Omprövning på Skatteverkets initiativ

 • Beslut som inte får omprövas till nackdel

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel

 • Omprövningstid enligt huvudregeln

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel

 • Särskild omprövningstid för vissa beslut

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel

 • Utan krav på oriktig uppgift

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning till nackdel efter tvåårsfristen

 • När efterbeskattning inte får beslutas

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning till nackdel efter tvåårsfristen

 • Förkortad tid för efterbeskattning vid dödsfall

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning till nackdel efter tvåårsfristen

 • Förlängd tid för efterbeskattning

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning till nackdel efter tvåårsfristen

 • Skattereduktion för husarbete

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Trängselskatt och tilläggsavgift

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Vägavgift

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Vägtrafikskatt

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Överklagande

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande

 • Vem får överklaga ett beslut och vilka beslut får överklagas?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Beslut enligt FL överklagas till allmän förvaltningsdomstol

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Begäran om inhibition vid överklagande av ett beslut

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Hur beslut överklagas och inom vilken tid

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Överklagande av avvisningsbeslut

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Dispenser enligt bokföringslagen

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Bouppteckning

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Fastighetstaxering

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Folkbokföring

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Identitetskort

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Kupongskatt

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Organisationsnummer

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Pensionsgrundande inkomst (PGI)

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Överklagande av Skatteverkets beslut

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen

 • Beslut som får överklagas och vem som får överklaga

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklagande av Skatteverkets beslut

 • Överklagande av den beslutet gäller och besluts överklagbarhet

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklagande av Skatteverkets beslut / Beslut som får överklagas och vem som får överklaga

 • Beslut som inte får överklagas

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklagande av Skatteverkets beslut

 • Tiden för överklagande

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklagande av Skatteverkets beslut

 • Huvudregeln

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklagande av Skatteverkets beslut / Tiden för överklagande

 • Förlängd överklagandetid

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklagande av Skatteverkets beslut / Tiden för överklagande

 • Särskild överklagandetid för vissa beslut

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklagande av Skatteverkets beslut / Tiden för överklagande

 • Rättidsprövning

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklagande av Skatteverkets beslut / Tiden för överklagande

 • Omprövning av det överklagade beslutet

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklagande av Skatteverkets beslut

 • Var överklagas Skatteverkets beslut?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Överklagande av Skatteverkets beslut

 • Åtgärder efter ett domstolsavgörande

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Handläggning vid domstol

 • Skattereduktion för husarbete

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Trängselskatt och tilläggsavgift

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Vägavgift

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Vägtrafikskatt

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Vem ska använda ett kassaregister?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

 • Ett företags användning av kassaregister

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

 • Certifierat kassaregister

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister / Krav som kassaregistret ska uppfylla

 • Vilka krav ska kassaregistret uppfylla för att vara tillverkardeklarerat?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister / Krav som kassaregistret ska uppfylla

 • Personalliggare

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet

 • Vad är en personalliggare?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare

 • Personalliggare i restaurang-, frisör- eller tvätteribranschen

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare

 • Uppgifter som ska föras in i en personalliggare

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare

 • Utredning, kontroll & tillsyn

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande

 • Skatteverkets utredningsskyldighet

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Skrivbordskontroll och frivilliga besök

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Föreläggande

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Fullgöra uppgiftsskyldighet

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Föreläggande

 • Föreläggande om att medverka personligen

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Föreläggande

 • Föreläggande om att lämna uppgift

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Föreläggande

 • Utformning av föreläggande och hur föreläggandet följs

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Föreläggande

 • Övergångsbestämmelser

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Föreläggande

 • Vitesföreläggande

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Förutsättningar för vitesföreläggande

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Vitesföreläggande

 • Vitesförbud

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Vitesföreläggande

 • Utdömande av vite och behörig förvaltningsrätt

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Vitesföreläggande

 • Utformning av vitesföreläggande och hur föreläggandet följs

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Vitesföreläggande

 • Övergångsbestämmelser

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Vitesföreläggande

 • Gemensamma bestämmelser och principer

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Tillsyn, kontrollbesök och punktskattebesök

 • Kontrollbesök för personalliggare i restaurang-, frisör- och tvätteribranscherna

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Tillsyn, kontrollbesök och punktskattebesök

 • Kontrollbesök för torg- och marknadshandel

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Tillsyn, kontrollbesök och punktskattebesök

 • Bevisning

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Fastighetstaxering

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Utredning

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Fastighetstaxering

 • Föreläggande

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Fastighetstaxering

 • Skatteverkets kommunikationsskyldighet enligt SFL

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Vad innebär kommunikation?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Skatteverkets kommunikationsskyldighet enligt SFL

 • Inhämta yttrande över tilltänkta nackdelsbeslut

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Skatteverkets kommunikationsskyldighet enligt SFL

 • Inhämta yttrande över uppgifter tillförda av annan

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Skatteverkets kommunikationsskyldighet enligt SFL

 • Kapitalbeskattning utan kommunikation

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Skatteverkets kommunikationsskyldighet enligt SFL

 • I vilka syften får revision ske?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Revision

 • Vem får revideras?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Revision

 • Regler om revisionsbeslutet

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Revision

 • Revision ska ske i samverkan

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Revision

 • Revisorns befogenheter

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Revision

 • Den reviderades skyldigheter vid revision

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Revision

 • Föreläggande inom revisionen

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Revision

 • Revisionens avslutande

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Revision

 • Övergångsbestämmelser

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Revision

 • Vad är bevissäkring?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Bevissäkring

 • Revision i den reviderades verksamhetslokaler

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Bevissäkring

 • Eftersökande och omhändertagande av handlingar

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Bevissäkring

 • Försegling

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Bevissäkring

 • Beslut om bevissäkring

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Bevissäkring

 • Behörig förvaltningsrätt

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Bevissäkring

 • Övergångsbestämmelser

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Bevissäkring

 • Vem verkställer ett beslut om bevissäkring?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • När och hur ska verkställighet ske?

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • Förutsättningar för verkställighet

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • Befogenheter och begränsningar vid verkställigheten

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • Bevis om verkställighet

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • Återlämnande av handlingar m.m.

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • Talan mot verkställighet

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • Undantag från föreläggande

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Undantag från kontroll

 • Undantag av handlingar från granskning

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Undantag från kontroll

 • Hur det går till att begära undantag av handlingar

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Undantag från kontroll

 • Övergångsbestämmelser

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Undantag från kontroll

 • Rätten till ersättning

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Ersättning för ombudskostnader

 • Begränsningar i rätten till ersättning

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Ersättning för ombudskostnader

 • Ansökan och handläggning

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Ersättning för ombudskostnader

 • Utbetalning av ersättning

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Ersättning för ombudskostnader

 • Skadestånd

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande

Borttagna sidor

 • Sjöinkomst

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • Gåvor till godkända gåvomottagare

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Godkännande av gåvomottagare

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Godkännande av gåvomottagare

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Godkännande av gåvomottagare

  Start / 2016 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

Inkomstskatt

Nya sidor

 • Principer för beskattning av förmåner

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Tjänst / Skatteplikt och undantag / Förmåner / Principer för beskattning och värdering av förmåner

 • Skadestånd

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Tjänst / Skatteplikt och undantag / Övriga inkomster

 • Skadestånd från utlandet

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Tjänst / Skatteplikt och undantag / Övriga inkomster / Skadestånd

 • Ekonomisk ersättning från Argentina

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Tjänst / Skatteplikt och undantag / Övriga inkomster / Skadestånd / Skadestånd från utlandet

 • Gottgörelseförmåner från Chile

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Tjänst / Skatteplikt och undantag / Övriga inkomster / Skadestånd / Skadestånd från utlandet

 • Utländska dödsbon

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Särskilt om vissa skattesubjekt / Dödsbon

 • Second hand

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Särskilt om vissa skattesubjekt / Ideella föreningar och registrerade trossamfund / Inskränkt skattskyldighet / Skattskyldighetens omfattning

 • Pensionsstiftelse

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Pensioner / Avkastningsskatt på pensionsmedel / Hur beräknas underlaget för avkastningsskatt?

 • Allmänna avdrag, grundavdrag och skattereduktioner

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Begränsat skattskyldigas inkomster

 • Särskilt om vissa skatteavtal

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Skatteavtal

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Ersättning från utlandet vid arbetslöshet

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Tjänst / Skatteplikt och undantag / Försäkringsersättningar, livräntor och engångsbelopp

 • Grundavdrag

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Begränsat skattskyldigas inkomster

 • Allmänna avdrag

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Begränsat skattskyldigas inkomster

 • Överskott av förvärvsinkomster i Sverige

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Begränsat skattskyldigas inkomster

 • Gåva

  Start / 2016 / Inkomstskatt / Beräkna skatten / Skatter för fysiska personer / Skattereduktioner

Mervärdesskatt

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Varor

  Start / 2016 / Mervärdesskatt / Omsättning

 • Avgifter för energi och VA (vatten och avlopp)

  Start / 2016 / Mervärdesskatt / Omsättning

 • Skadestånd

  Start / 2016 / Mervärdesskatt / Omsättning

 • Försäkringsersättning

  Start / 2016 / Mervärdesskatt / Omsättning

 • Lokaler och anläggningar för idrottsutövning

  Start / 2016 / Mervärdesskatt / Skatteplikt och undantag / Undantag från skatteplikt / Idrott

 • Överlåtelse av verksamhet

  Start / 2016 / Mervärdesskatt / Skatteplikt och undantag / Undantag från skatteplikt

 • Redovisningstidpunkter vid import

  Start / 2016 / Mervärdesskatt / Beskattningsland / Mervärdesskatt vid import

Punktskatter

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Sekretess & behandling av uppgifter

Uppdaterade sidor

Skattebetalning & borgenärsarbete

Uppdaterade sidor

Skattetillägg

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Rättelse av oriktig uppgift med ledning av normalt tillgängligt kontrollmaterial

  Start / 2016 / Skattetillägg / När man lämnat en oriktig uppgift / När får ett skattetillägg inte tas ut?

 • Felet framgår av normalt tillgängligt kontrollmaterial

  Start / 2016 / Skattetillägg / När man lämnat en oriktig uppgift / Procentsatser

 • Förbud mot dubbla förfaranden

  Start / 2016 / Skattetillägg / Befrielse från skattetillägg

Socialavgifter

Uppdaterade sidor

Andra skatter & avgifter

Uppdaterade sidor

Andra ämnesområden

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Godkännande av gåvomottagare

  Start / 2016 / Andra ämnesområden