Områden: Bokföring & redovisning, Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2016-05-16

Dnr: 131 130541-16/111

Ställningstagandet ”Vinstavräkningstidpunkt av pågående arbeten (byggnadsentreprenad) till fast pris”, daterad 2004-10-20, dnr 130 596337-04/111 har upphävts då det numera omfattas av Skatteverkets allmänna råd SKV A 2016:7.