Områden: Bokföring & redovisning, Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2016-05-16

Dnr: 131 130554-16/111

Ställningstagandet ”Avdrag för reserv vid värdering av pågående arbeten på löpande räkning”, 2005-02-02, dnr 130 61010-05/111, har upphävts då rättspraxis klargjort gällande rätt, RÅ 2006 ref. 28, RÅ 2006 not. 17 samt HFD 2011 ref. 20.