Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2016:5

beslutade den 13 juni 2016

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2016 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2016.

Länk till de ändrade föreskrifterna SKVFS 2015:15.