Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2016:8

Skatteverket har beslutat allmänna råd om fördelningen av anskaff­ningsutgiften, se SKV A 2016:10.