Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKV A 2016:11

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2016 på merkost-nadstillägg som utbetalas efter den 30 juni 2016.