Skatteverket har beslutat allmänna råd om fördelningen av anskaff­ningsutgiften, se SKV A 2016:12.