Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2016:8

beslutade den 22 augusti 2016.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2016 och tillämpas vid allmän och särskild fastighetstaxering 2017.