Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2016:20

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om fördelning av an-skaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2016:15