Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2016-09-26

Dnr: 131 377801-16/111

Ställningstagandet Återbetalning av ingående skatt på förvärv som hänför sig till omsättning av guld som köparen är skattskyldig för; mervärdesskatt daterat 2011-06-07, dnr 131 300711-11/111, upphör att gälla.

Från och med den 1 januari 2016 har 10 kap. 1 § andra stycket och 10 kap. 11 e § mervärdesskattelagen (1994:200) fått en ändrad lydelse. Ställningstagandet är därför inte längre aktuellt.