Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2016:23

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2016 av aktier i Meda AB mot aktier i Mylan N.V.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2016:18