Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2016:18

Skatteverket har beslutat allmänna råd om avyttringspris och an-skaffningsutgift med anledning av utbytet, se SKV A 2016:23.