Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2016:25

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2016:20