Områden: Inkomstskatt (Kapital, Tjänst)

Löpnr: SKVFS 2016:13

beslutade den 5 december 2016.

Nytt: 2018-12-10

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2018:16

Nytt: 2017-11-24

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2017:14

___________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017 och ska tillämpas på kontrolluppgifter som avser inkomståret 2016 och senare.

2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2015:9) om skyldighet att lämna kontrolluppgift.